Välkommen till Famnas testbädd för en personcentrerad vård och omsorg

Personcentrerad dokutmentation och uppföljning - PDU  är en del av Famnas testbädd och understöds ekonomiskt av Vinnova (Sveriges Innovationsmyndighet). Vinnova har varje år olika innovationsprojekt runt om i landet. Famnas testbädd är den första och enda som inte drivs av kommun eller landsting.

Famnas testbädd är ett samarbetsprojekt mellan Bräcke diakoni, Famna, Jönköping Academy och Alkit Communications AB