Info

Kontakt
Gisela Alftrén
Tel 031-50 27 45
gisela.alftren@brackediakoni.se

Riksrevisionen föreslår samordning av stöd till barn och unga med funktions- nedsättning. Läs deras granskning här (öppnas i nytt fönster).

Välkommen till Projekt Personlig koordinator

Personlig koordinator är ett avslutat projekt, där målet för projektet var att starta, bedriva och utveckla ett pilotprojekt med personliga koordinatorer. Koordinatorn underlättar vardagen för familjer med barn med flerfunktionsnedsättning, genom att fungera som en länk till samhällets stöd och samordna aktörerna runt barnet.