Om oss

Två föräldrar till barn med funktionsnedsättning pratar om sin vardag, sina situationer - och det stöd de fåttt av Personlig koordinator. Filmen visades på slutkonferensen 2015

Under flera år har Bräcke diakoni och RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) sett ett behov av stöd och avlastning för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Genom Projekt Personlig koordinator var målet att kunna underlätta vardagen för några av dem. Framför allt genom att fungera som en länk till det stöd som samhället kan ge. 

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014. Två koordinatorer har arbetat med några familjer i Göteborg som fått chansen att prova tjänsten. 

Läs slutrapporten från Personlig koordinator här.

Projekt Personlig koordinator drevs av Bräcke diakoni tillsammans med RBU Göteborg med omnejd och finansierades av Allmänna arvsfonden.