Enkäten är nu avslutad.

STORT TACK!!! Enkäten genererade över 900 svar! Ett stort tack till alla er som har deltagit.

 Projekt Lipödem har genomfört undersökningen ”Kartläggning av stöd och information till dig med lipödem”. Undersökningen syftade till att ta del av era erfarenheter om stöd, information och bemötande, men också för att inhämta era synpunkter och hur väl det stöd ni fått motsvarar era behov.

Fantastiskt gehör och massor av värdefull information från hela Sverige. Era svar är mycket betydesefulla för projektet och för att vi ska ha ett underlag när vi förklarar för politiker och beslutsfattare varför man inte längre kan ignorera diagnosen lipödem.

Vi kommer arrangera en temakonferens den 15 maj i Stockholm där vi presenterar resultatet av enkäten. Vi återkomer med en inbjudan till konferensen.

Längre fram kommer även Projekt Lipödem att genomföra fler enkäter med andra fokusområden för att peka på brister i omhändertagandet och behandling av personer med lipödem.

Resultatet kommer att sammanställas och presenteras på projektets kommande kunskapsplattform "Allt om Lipödem" men också för att informera och sprida kunskap till politiker, beslutsfattare och allmänhet.