Projekt Lipödem

- ett projekt som handlar om att synliggöra och skapa förståelse

Det borde vara självklart

 • Att få hjälp
 • Att hjälpen hjälper
 • Att mötas med respekt
 • Att inte behöva förklara
 • Att lätt kunna skaffa sig kunskap

Men det är inte självklart för alla.
Inte för de som drabbas av lipödem.
Vi vill ändra på det, att personer med lipödem ska få bättre stöd.

Projektet pågår under 3 år och har som målsättning att:

 • Samla och kanalisera kunskap och erfarenheter samt skapa rekommendationer för vård och behandling
 • Sprida information om lipödem
 • Ta fram verktyg för stöd till personer med lipödem, anhöriga och vårdpersonal
 • Synliggöra diagnosen Lipödem för politiker, allmänhet och beslutsfattare
 • Stimulera till forskning

Vi kommer tillsammans med de deltagande organisationerna att bjuda in och arrangera en mängd aktiviteter och workshops. Vi kommer att sprida information externt men också samla erfarenhet för att skapa bra vårdprogram och behandling.

Vi gör det tillsammans

Projektet drivs av Bräcke diakoni men i en stor del av arbetet har vi hjälp av andra organisationer med stor kunskap och erfarenhet av hur det är att ha lipödem eller hur det är att vara närstående. Det är:

 • SÖF Svenska Ödemförbundet
 • Lymf S Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län
 • Nka Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Tillsammans ska vi synliggöra och skapa förståelse.

Projektet finansieras av medel från Allmänna Arvsfonden.