Vi höll webbinarium den 15 maj om tillgång till stöd och information till personer med lipödem

Vi presenterade resultatet av vår stora enkätundersökning och våra workshops "Lipödemcafé" som vi genomfört under hösten och våren.

Enkätundersökningen genererade drygt 900 svar och vid våra workshops deltog mer än 90 personer på olika platser i landet. Arbetet har haft fokus på ”Kartläggning av behov av stöd och information för personer med lipödem” och mycket intressant har framkommit. 

Vår kartläggning visar tydligt på stora brister i stöd för personer som söker vård för sitt lipödem. Den visar också på stor efterfrågan på kunniga läkare och terapeuter som kan bekräfta diagnosen lipödem och som kan erbjuda konservativ behandling.

 

Klicka här för att se presentationen från webbinariet