Vi söker regionala informationsambassadörer till plattformen "Allt om Lipödem"

Vi behöver hjälp att samla in information om vart man kan vända sig för att hitta hjälp, vård eller stöd i respektive region. Det kan också vara bra regionala tips om vårdgivare, terapeuter eller hur man får tillgång till olika produkter eller resurser. För det behöver vi personer som vill hjälpa till och samla in informationen för att vi sedan ska kunna lägga upp det på hemsida. Är du intresserad? Fyll i anmälningsformuläret i länken nedan.

 

https://response.questback.com/stiftelsenbrckediakoni/lvcjhyu35p