Du är inte ensam

Trialogs målsättning är att utveckla metoder som underlättar samspel mellan profession, den som själv har en psykisk ohälsa och anhöriga. Ett sätt att förbättra samspelet är att rusta sig med kunskap och ta hjälp av andra som befinner sig i liknande situation. Det gäller oss alla, avsett vilken part du är i Trialogen.

Vägledningen "Du är inte ensam" utgår från den samlade erfarenhet som framkommit i fokusgrupper som ägde rum i projektets början. Innehållet svarar på de frågor som var mest angelägna för deltagarna. 

Till vägledningen finns även en studiecirkel som kan användas som utgångspunkt i samtal, i grupp eller enskilt. Väldigt många har vittnat om värdet i att dela sina erfarenheter med andra och känna just att man inte är ensam. Har du behov av anhörigstöd kan du vända dig till kommunen där du bor och efterfråga detta. Kanske kan de arrangera en studiecirkel tillsammans med en anhörigförening eller ett studieförbund. 

För dig som mer vill dela tankar och erfarenheter som rör dig själv och hur du föhåller dig till livet och den situation du befinner dig i finns även en samtalsserie som med fördel kan användas i grupp. Samtalsserien kan även användas i individuella samtal med en anhörigkonsulent, diakon eller kurator som du har kontakt med. 

Du är heller inte ensam om du är personal och tycker att det är lite svårt att veta hur du skall hantera de människor som finns bredvid den individ som ingår i ditt uppdrag. Här finns en utbilning med konkreta metoder som visar på HUR du kan arbeta lite mer nätverksorienterat. Utbildningen kostar ingenting! 

 

Bifogade filer