Lästips

Lennart Lindqvist,

"Utsatta föräldrar - Om föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"

 En gripande bok om Lennarts egna erfarenheter som förälder till en son med psykiska funktionsnedsättningar,  om hans möten med vården, skolan och kommunens tjänstemän. Lennart har en bakgrund som psykolog och har intervjuat och följt föräldrar med barn som har en psykisk funktionsnedsättning. Utifrån hans kunskap från möten med föräldrar samt egna erfarenheter skriver han i boken om hur man som förälder kan må när man inte blir bemött på ett värdigt sätt, eller när de man möter inte har en kunskap om eller förståelse för vad det innebär att ha ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Bokens huvudsakliga budskap handlar om hur profesionella kan förstå och bättre bemöta föräldrarna samt vikten av att man som anhörig funderar eller försöker ta vara på sin egen hälsa och sitt välbefinnande.

Lennart ger oss alla, förälder, anhöriga eller professionella på ett ödmjukt och insiktsfullt sätt tips om hur vi bättre kan förstå varandra och samtidigt ta vara på vår hälsa och rekreation.

 

 

Sophie Dow,"När livet inte följer manus"  

 Att få ett barn med funktionsnedsättning vänder upp och ner på tillvaron. Sophie Dow skriver inspirerande om hennes och familjens strävan att förstå och få en förklaring till dotterns funktionshinder, vilket tog flera år.

Hopp, bekräftelse, praktiska lösningar och humor var och är ledord för Sophie, nu och i skapandet av Mindroom, en organisation som arbetar för barn och unga med inlärningssvårigheter.

När livet inte följer manus, är en inspirerande och personligt skriven bok om hur Sophie, familjen och Mindroom arbetar för att samla kunskaper kring funktionsnedsättningar, arbeta kring samhällets attityder, synsätt och bemötande samt hur viktigt det är att familjer kan få ta del av varandras erfarenheter.

Som en röd tråd i boken trycker Sophie på att man skall se personers styrkor istället för vad de inte kan.

"Varför är inte alla hjärnor lika mycket värda?"

 

 

 Heléne Glant, " Ny i psykiatrin"                                                                                                                                                           

Ny i psykiatrin redogör för våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. De beskrivs på ett okomplicerat sätt och ger läsaren kunskap om symtom, förlopp och behandling. Vid varje diagnos ges tydlig vägledning kring bemötande, även till anhöriga.

Boken inleds med en genomgång av den psykiatriska vårdens utveckling och organisation,och i ett avslutande kapitel beskrivs nutida behandling med psykofarmaka. 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Åsa Moberg, "Vara anhörig" 

Bok för anhöriga till psykiskt sjuka.

"Hur är det att vara anhörig till en psykiskt sjuk människa?"

"Var finner jag hjälp och stöd?"

I boken Vara anhörig skriver Åsa om enskilda fallbeskrivnigar, möten med anhöriga samt personal, på ett kunnigt och inspirerande sätt. I dessa möten får vi som läsare ta del av de olika personernas erfarenheter, tankar och perspektiv. 

I boken visar Åsa på och lyfter fram verksamheter och vårdformer som är nytänkande och som fungerar. Det är viktigt att dessa verksamheter och vårdformer blir belysta, så att deras erfarenheter och kunskaper kan komma att bli en inspirationskälla och kan komma att användas på fler ställen i Sverige.

I boken sista del finns det tips på föreningar och verksamheter, som du som anhörig kan ha nytta av.

"1900-talet var det århundrade när de sjukas, "brukarnas", röster började höras. 2000-talet måste den tid när de anhöriga tas på allvar", skriver Åsa Moberg i Vara anhörig.

Åsa har en stor förmåga att ta reda på verksamheter och fakta, på ett nyfiket och sakkunnigt sätt kommer oss alla till dels. "Boken är maffig"