Om Projekt Trialog

Projekt Trialog är ett treårigt projekt med start hösten 2018. Projektet drivs av Bräcke Diakoni med medel från Allmänna Arvsfonden.

Att stå nära en person med psykisk funktionsnedsättning kan många gånger vara tungt. Hur kan du hjälpa din närstående? Hur kan du få till ett bra samarbete med vård och myndigheter? Hur kan du förebygga stress och ohälsa hos dig själv? Detta är några av de frågor vi vill fokusera på i Projekt Trialog.

Under projektets gång kommer vi att arbeta med fokusgrupper där vi lyfter frågor om vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter anhöriga och närstående har i relation till varandra och till t.ex. vården. Detta ska sedan mynna ut i studiecirklar samt en faktabok.

Vi kommer också att i möten med anhöriga, närstående, brukarorganisationer och boendepersonal ta fram tips och idéer om hur man kan skapa ett bra samarbete med respektfulla relationer.

Som anhörig kan det vara lätt att glömma bort sig själv, då mycket av ens fokus hamnar på den närstående. Att förebygga stress och psykisk ohälsa genom friskvårdsaktiviteter är något vi kommer att lyfta fram i projektet.