Projekt Trialog i medier.

Här kan du ta del av projektets medverkan i olika medier.

2019-05-19; Projekt Trialog medverkar i radions program "Godmorgon världen", P1 . 

Projekt ”Trialog” var med i radions program ”Godmorgon världen”, P1, i söndags, den 19 maj.

Annika Sydberger-Norrman och hennes dotter Johanna berättar om hur viktigt det är att anhöriga får vara delaktiga i sin näras återhämtning från psykisk ohälsa.

Annika och många andra anhöriga upplever att det är svårt att som anhörig bli lyssnad på av både psykiatrin och kommunens stödinsatser.

Vi i projektet får höra att ett av de största hindren för anhöriga att bli lyssnade på, samt få lugnande besked om sina nära i särskilda fall, är just sekretessen.

Beatrice Adriansson Carlsson, från psykiatrin på Mölndals sjukhus, bekräftar bilden och berättar om hur man på hennes avdelning och inom psykiatrin, diskuterar och funderar kring sekretess och anhöriga. Som ett första steg på vägen i att få sekretessen gentemot anhöriga mindre problematisk, är just att omformulera frågan kring vilka man får kontakta.

Tack Annika, Johanna och Beatrice för att ni deltog i reportaget med era synpunkter och tankar.

Lyssna på inslaget här.

 

 

Anhörigriksdagen 2019 den 7 maj på Varbergs Arena.

Projekt Trialog deltog på anhörigriksdagen 2019 7-8 maj i Varberg. Vi hade möjligheten att få presentera projektet på stora scenen.

Anhörig riksdagen är en stor och viktig mötesplats för anhöriga och för personer som i sitt arbete möter anhöriga. Anhörigas Riksförbund är arrangörer för anhörigriksdagen. 

Det var spännande och mycket lärorika dagar, med ett stort fokus på anhöriga. Temat för 2019 var barn och unga som anhöriga.

Utbildnings radion, UR spelade in alla föreläsningar från stora salen på Varbergs Arena.

Titta på föreläsningarna, och vår presentation här.