Projekt Trialog i medier.

Klicka på rubriken för att ta del av Trialogs medverkan i olika medier.

Tillsammans för Livet - Du är inte ensam 

Bräcke projekt Trialog, en del av Svenljunga kommuns digitala dag om psykisk ohälsa och suicidprevention. Rakel Lornér från Bräcke diakoni och anhörigrågivare Ida Henning berättar om vilken hjälp du kan få lokalt.

PO-podden "Samtal mellan tre parter"  

Personligt ombud i Göteborg, tillsammans med gäster, delar erfarenheter, pratar om vad som fungerar och vad som skulle kunna bli bättre. I det här avsnittet är Gustav Jagner gäst och samtalet handlar om anhörigas situation och vad som kan vara viktigt för att underlätta och skapa bra förutsättningar.  

Workshop med Anhörigas Riksförbund och Röda korset 

Anhörigas Riksförbund och Röda korset arbetade tillsammmans under 2021 som med uppdrag att stärka den psykiska hälsan hos anhöriga. Bräcke projekt Trialog medverkade med en föreläsning. 

Konkreta tips och råd ska underlätta anhörigas vardag 

Reportage på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats. 

Bräcke projekt Trialog medverkar i "Godmorgon världen" i P1 

Ett av de största hindren för anhöriga att bli lyssnade på och få samt få lugnande besked om sina nära i särskilda fall, är just sekretessen.

Sekretessen upplevs av många anhöriga som ett av de största hindren för att bli lyssnad på och få lugnande besked om den man står nära. 

Annika Sydberger-Norrman och hennes dotter Johanna berättar om hur viktigt det är att anhöriga får vara delaktiga i sin näras återhämtning från psykisk ohälsa. Annika är inte ensam om att uppleva att det är svårt att som anhörig bli lyssnad på av personal, både inom psykiatrin och kommunens stödinsatser.

Beatrice Adriansson Carlsson, Vårdenhetschef vid psykiatrin på Mölndals sjukhus, bekräftar bilden och berättar om hur man på hennes avdelning diskuterar och funderar kring sekretess och anhöriga. Att omformulera frågan kring vilka man får kontakta kan vara ett första steg mot att hantera sekretessen på ett bättre sätt.