Samarbetspartners

Projekt Trialog finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Stöd från arvsfonden ges till projekt som riktar sig till målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

 

 

 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg är ett nätverk av 16 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området, som arbetar för ett ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa.

Anhörigföreningen Göteborg är en politiskt och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga till närstående med psykisk eller fysisk ohälsa.


Studieförbundet Vuxenskolan
finns över hela Sverige och vill verka som en lokal kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle i hela landet.