Tänk vad tiden går snabbt!

För ett år sedan låg projekt Trialog i startgroparna. Det var mycket som skulle göras och planeras för. 

Under det första året var vårt fokus att ta del av erfarenheter som anhöriga och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, haft i mötet med sjukvården, myndigheter eller omsorgsgivare.

Vi träffade anhöriga i fokusgrupper eller i enskilda intervjuer samt personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning i enskilda intervjuer.

Vi tackar alla modiga och generösa personer som delat med sig av sina erfarenheter!

Under mötena samlade vi ihop alla goda och dåliga erfarenheter samt obesvarade frågor. Dessa ligger till grund för den handbok som vi nu sammanställer och arbetar med.

Handboken är tänkt att visa på rättigheter, skyldigheter och möjligheter man har som anhörig eller som person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa i mötet med sjukvården och myndigheter. Den kommer också att belysa vilka skyldigheter, rättigheter och vilka möjligheter som finns i relationen mellan anhöriga och deras närstående.

2019-09-10 hade vi vår sista träff med vår sista fokusgrupp. Det kändes vemodigt.

Vi vill också passa på att tacka projektets fantastiska ledningsgrupp, styrgrupp och referensgrupp för första årets arbete. Nu är det nya spännande arbetsområden som gäller och vi är glada att ni finns med oss i projektet.

Vi kommer under hösten att arbeta med handboken tillsammans med ”Dynamo - möjligheternas förlag”. Det är ett spännande och viktigt arbete som vi har framför oss.

Trialog kommer dessutom att skapa ett studiecirkelmaterial tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Den färdiga studiecirkeln vilar på handboken och skall även komplettera den.

På detta sätt hoppas vi att kunna nå ut med anhörigas erfarenheter och synliggöra anhörigas situation, på många fronter.

Vi vill även tacka alla som visat intresse för projektet och som på olika sätt bidragit  och hjälpt oss i vårt arbete!

Under projektår två kommer vi att färdigställa handboken och studiecirkelmaterialet. En ny och spännande arbetsuppgift är att planera för och genomföra perspektivmöten.

Dessa möten innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning som också bor eller har bott på Bräcke diakonis boenderehabilitering – Mellangården eller som bor eller har bott på Stiftelsen Gyllenkrokens Korttidsboende tillsammans med personal och anhöriga träffas och pratar om varandras olika perspektiv och förutsättningar.

Projektets namn, ”Trialog”, syftar just på trepartssamtalet mellan anhöriga, närstående och personal.

Målet med mötena är att hitta former för en god samverkan, goda relationer och goda samtal. Vi tar hänsyn och har förståelse för varandras perspektiv, men även respekterar personers integritet och önskan. Det handlar också om att varandras förutsättningar och handlingsutrymme.

Utifrån dessa samtal och möten skall vi göra en skrift som handlar just om hur man kan skapa förutsättningar för en god samverkan och goda möten mellan anhöriga, närstående och personal.

Vi hoppas att skriften skall inspirera till goda samtal och en god samverkan inom fler verksamheter i landet.

Vi, Karin Davidsson och Gustav Jagner, hoppas att ni fortsätter följa med oss i vårt arbete med att synliggöra och stötta anhöriga och deras vuxna närstående med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

 

Vi vill passa att påminna dig om att titta runt på vår hemsida.

 Fliken fokusgrupper finns inte mer.

 Under fliken ”Om Trialog”, och vidare under ”Trialog i media”, hittar du inslaget från UR, Utbildnings Radion, som spelade in vårt föredrag under Anhörigriksdagen 2019 i Varberg.

Om du inte redan varit där, så rekommenderar vi dig att gå in under fliken ”Lästips” samt ”Länktips”.

Bland våra länkar hittar du poden ”De omöjliga”, som är en givande och intressant lyssning.

Vi vill även passa på att flagga för inslaget från ”Verkligheten i P3”- ”Carl och psykosen”

Glöm inte bort att anmäla dig till Renée Höglins workshops, som handlar om hur du kan förbereda dig för resultatgivande samtal med sjukvård och myndigheter. 

Det samma gäller för Anhörigkvällen den 15 oktober.

 Se mer under nyheter.

 

 

Vår samarbetspartner, Anhörigas riksförbund tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten har ett intressant projekt, som syftar på att belysa genusaspekter på anhörigskapet. Det heter " Uppdrag anhörig"

Målet för projektet är att synliggöra och tydliggöra kvinnors anhörigskap och hur just det påverkar deras livssituation. Läs mer här.

Kanske känner du igen dig och vill dela med dig av dina erfarenheter till detta projekt?