Vår webbutbildning Trialog - att se anhöriga som samspelare

Webbutbildningen vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa. Syftet med utbildningen är att underlätta för dig att samspela med viktiga anhöriga som finns bredvid den som tar emot vård eller omsorg. 

Trialog betyder samtal mellan tre parter, mellan personen med psykisk ohälsa, professionella och personens anhöriga. Den part som både kan underlätta och förhindra ett gott samspel är du som professionell. Därför har Bräcke projekt Trialog tagit fram den här webbutbildningen för en ökad anhörigkompetens.

Utbildningen ligger på Nka:s hemsida och du kommer åt den genom att skapa ett gratis konto hos dem. Webbutbildningen fungerar bäst i webbläsaren Chrome. Om du går utbildningen individuellt kan du få ett intyg på kursen.

Till webbutbildningen Trialog - att se anhöriga som samspelare