Info

 

 

Emma Lyrdal, projektledare
Tel 0734-60 20 86
emma.lyrdal@brackediakoni.se

 

Projekt Puzzlet - en bit på väg är nu avslutat.

 

Projekt Puzzlet -en bit på väg genomfördes 2013-2015 tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Göteborgs Stad och finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden och Arbetsförmedlingen. 

Projekt Puzzlet arbetade tillsammans med personer som var 18– 35 år som hade en rörelsenedsättning och önskade få arbetslivserfarenhet genom en längre praktik.