Om oss

 

Praktik

Om du är 18-35 år, har aktivitetsersättning på grund av en rörelsenedsättning – och inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS – är Projekt Puzzlet något för dig. Tillsammans med oss i projektet planerar du inför praktik på en arbetsplats – och genomför den.

Rätt förberedelser – och rätt arbetsplats

Först gör vi gemensamt en kartläggning av dina erfarenheter och intressen. Du får träna på att presentera dig i olika sammanhang, skriva cv och lära dig vad du ska tänka på vid en intervju. Sen börjar vi leta efter en lämplig praktikplats.

Stötta och stöttas

En praktiksamordnare finns med hela tiden. Samordnaren stöttar dig i förberedelserna, under själva praktiktiden och efteråt när utvärderingen ska göras. Du behåller din aktivitetsersättning under hela perioden. Du kommer också att få träffa andra i projektets gruppverksamhet. Om du vill kan du dela med dig av dina erfarenheter – och lära dig något nytt av någon annan.

Läs mer om vad som händer i projektet på Allmänna Arvsfondens sida

 

Projekt Puzzlet – en bit på väg drivs av Bräcke diakoni. Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden och Arbetsförmedlingen, i samarbete med Försäkringskassan och Göteborgs Stad. Medsökande intresseorganisationer är RBU Göteborg med omnejd och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.