Med anledning av COVID-19: Det är viktigt att du avbokar ditt behandlingsbesök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. I enighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vi under en tid framöver inte kunna ta emot dig över 70 år i verksamheten men kan istället erbjuda dig, och alla andra, digitala besök och hembesök. I övrigt pågår vår rehabiliteringsverksamhet som vanligt.

Bassängträning

Bassängträning gör det möjligt för dig att träna på ett avlastat sätt eftersom vattnets bärkraft verkar avlastande på kroppen. Det är lättare att förflytta sig i vatten än på land, rörelser kräver mindre muskelarbete och lederna avlastas. Vattenmotståndet kan i sin tur ha liknande funktion som ett träningsredskap. Bassängträningen kan också vara ett mjukare sätt att påbörja en träning som sedan kan göras tyngre. Varje patient tränar enligt ett indivuellt utformat program, fast delar bassängen med andra patienter.

Träningsperioden består av tio tillfällen, en gång i veckan i 10 veckor på onsdagar.

För att delta behöver du först boka en bedömning hos fysioterapeut/sjukgymnast för att se om detta är rätt träningsform för dig.

Hygienregler

-        Duscha och tvätta kropp och hår innan träning. Alternativt kan badmössa användas.

-        Använd inte smycken i bassängen (gäller halsband, armband, klocka, örhängen).

-        Använd inte smink i bassängen.

-        Sätt upp långt hår.

-        Du får inte delta om du har urininfektion eller öppna sår som kräver plåster eller annat förband.          

Följer man inte dessa hygienregler kommer man inte att få gå ner i bassängen.