Med anledning av Coronavirus ber vi alla våra besökare att avboka sitt behandlingsbesök vid symtom som snuva, hosta eller feber. Rekommendationen är även att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Vår rehabiliteringsverksamhet pågår i övrigt som vanligt. Vi hänvisar till vidare information från Folkhälsomyndigheten för råd kring förhindrande av smittspridning www.folkhalsomyndigheten.se.

Arbetsterapi

Låt våra arbetsterapeuter underlätta din vardag. Vi ser till att du har rätt hjälpmedel och att din bostad är anpassad för dig.

Är ditt hem anpassad för vem du är och vad du klarar av? Våra arbetsterapeuter kan hjälpa dig att prova ut hjälpmedel som underlättar din vardag och bidrar till att du blir mer självständig. Exempel på sådana hjälpmedel kan vara en käpp, rullstol eller rollator. Eller toalettstolsförhöjare, duschstol och anpassad säng. Behöver du ytterligare stöd och anpassning såsom att ta bort trösklar eller installera en automatisk dörröppnare, kan vi skriva intyg för bostadsanpassning. 

Vårt uppdrag handlar mycket om att tillsammans med dig kartlägga, förebygga, förbättra eller kompensera en nedsatt förmåga. Vi vill också inspirera och motivera dig till framsteg och utveckling. 

En arbetsterapeut kan hjälpa dig som har en skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning som gör det svårt att klara vardagliga aktiviteter. Har du svårt att ta dig till mottagningen, kan vårt hemrehabteam hjälpa dig på plats i ditt eget hem. 

Våra arbetsterapeuter har kunskap om:

  • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • Intyg vid bostadsanpassning
  • Demensutredningar
  • Handrehabilitering vid t ex frakturer, artros, besvär eller skador med senor, leder och nerver
  • Handortroser
  • Ergonomi

Ring oss på tel 08-791 14 96 för att boka tid till en av våra erfarna arbetsterapueter.