Med anledning av Coronavirus ber vi alla våra besökare att avboka sitt behandlingsbesök vid symtom som snuva, hosta eller feber. Rekommendationen är även att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Vår rehabiliteringsverksamhet pågår i övrigt som vanligt. Vi hänvisar till vidare information från Folkhälsomyndigheten för råd kring förhindrande av smittspridning www.folkhalsomyndigheten.se.

Dietist

Visste du att rätt kost kan förbättra din livskvalitet och faktiskt också göra din rehabilitering mer effektiv.

Våra duktiga dietister arbetar med att, via kosten, förebygga och behandla sjukdomar. Vid ett besök utgår vi från din nuvarande livssituation och ser tillsammans över dina levnadsvanor kring mat och livsstil. 

Vi kan hjälpa dig som har mag- och tarmrelaterade besvär eller sjukdomar som exempelvis IBS (irriterad tarm), IBD (inflammatorisk tarmsjukdom), celiaki (glutenintolerans) och laktosintolerans. 

Dietisten kan vägleda och ge goda råd till dig som har

  • Över- eller undervikt
  • Ödemproblematik
  • Diabetes typ 2  
  • Höga blodfetter

Ring oss på tel 08-791 14 96 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.