Med anledning av Coronavirus ber vi alla våra besökare att avboka sitt behandlingsbesök vid symtom som snuva, hosta eller feber. Rekommendationen är även att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Vår rehabiliteringsverksamhet pågår i övrigt som vanligt. Vi hänvisar till vidare information från Folkhälsomyndigheten för råd kring förhindrande av smittspridning www.folkhalsomyndigheten.se.

Fysioterapi

Oavsett om du har ont i rygg, knä, höft, fot eller axlar kan vi hjälpa dig att ta reda på vad som orsakar smärtan, och såklart hjälpa dig att bli av med den. Vi kan också ta emot dig som har besvär med med stress, sömn och långvarig smärta. Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

En fysioterapeut har en gedigen kunskap om hela kroppen och rörelseapparaten och är samtidigt något av en detektiv. Tillsammans med dig försöker vi hitta orsaken till dina problem och en lösning för att komma till rätta med besvären. Vi tar fram en anpassad behandlingsplan utifrån dina förutsättningar. 

En fysioterapeut eller sjukgymnast* tar emot dig som har smärta eller stelhet i rygg, nacke, axlar, höfter, knän eller andra leder. Vi kan också hjälpa dig som har besvär med med stress, sömn och långvarig smärta. 

Vi erbjuder balansträning, BOA artrosskola, handrehabilitering, handortoser, lymterapi, träningsråd, rörelseanalys och hjälp vid akut ryggskott. På Primärvårdsrehab Sfären har vi också specialistkompetens inom OMT, Ortopedisk Manuell Terapi. OMT är ett specialistområde inom fysioterapi för att behandla akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet. Läs mer om OMT. 

 Våra fysioterapeuter kan hjälpa dig med 

  • Undersökning och behandling av generell led- och muskelvärk, till exempel i rygg, knän, höft, fötter och axlar.
  • Anpassad träning och vardagsaktivitet för dig som nyligen opererats, har hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, KOL, högt blodtryck eller en stillasittande livsstil.
  • Besvär med med stress, sömn och långvarig smärta. 
  • Förskrivning och utprovning av gånghjälpmedel.
  • Skonsam träning i varmvattenbassäng/rehabbassäng.
  • Balansträning
  • BOA artrosskola
  • Med mera.

Undrar du om fysioterapi är lämplig för just dina besvär? Hör av dig till oss på tel 08-791 14 96 så guidar vi dig rätt! 

 


*Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut den nya yrkestiteln för sjukgymnaster, oavsett titel har personen samma grundläggande kunskap.