Med anledning av Coronavirus ber vi alla våra besökare att avboka sitt behandlingsbesök vid symtom som snuva, hosta eller feber. Rekommendationen är även att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Vår rehabiliteringsverksamhet pågår i övrigt som vanligt. Vi hänvisar till vidare information från Folkhälsomyndigheten för råd kring förhindrande av smittspridning www.folkhalsomyndigheten.se.

Hemrehabilitering

Behöver du hjälp av en arbetsterapeut men har svårt att ta dig till vår mottagning? Inga problem, vårt hemrehabteam hjälper dig på plats i ditt eget hem!

Kanske ska du snart genomgå en operation som kräver rehabilitering, har svårt med balansen eller ett nedsatt allmäntillstånd? Det spelar ingen varför du har svårt att ta dig till vår mottagning, vårt hemrehabteam kommer gärna hem till dig för enstaka eller regelbundna besök.

Hemrehabilitering passar dig som har svårighet att ta dig ut och behöver rehabilitering i hemmet. Du kan till exempel ha genomgått en operation, vara i behov av hjälpmedel eller stöttning för att komma igång efter en inaktiv period. 

Vårt hemrehabteam kan hjälpa dig med 

  • Rehabträning - före och efter en operation, hjärtinfarkt eller fraktur
  • Vardagsträning och förflyttningsträning - för att hjälpa dig att klara av livet hemma, varje dag
  • Intyg vid bostadsanpassning - till exempel bortagning av trösklar eller installation av automatiska dörröppnare
  • Hjälpmedel - förskrivning, utprovning och träning för att använda dina hjälpmedel på bästa sätt
  • Råd kring kost, anpassad träning och vardagsaktivitet - särskilt anpassat för dig med hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, KOL, högt blodtryck eller en stillasittande livsstil

Vi har också möjlighet att medverka i möten och kontakter med kommun, hemtjänst och vårdcentral. Ring oss på tel 08-791 14 96 så berättar vi mer om hur vårt hemrehab-team kan hjälpa dig.