Med anledning av Coronavirus ber vi alla våra besökare att avboka sitt behandlingsbesök vid symtom som snuva, hosta eller feber. Rekommendationen är även att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Vår rehabiliteringsverksamhet pågår i övrigt som vanligt. Vi hänvisar till vidare information från Folkhälsomyndigheten för råd kring förhindrande av smittspridning www.folkhalsomyndigheten.se.

Lymfterapi

Lymfödem är en kronisk och bestående svullnad i kroppen. Vanligast är svullnad i armar eller ben men det kan förekomma i alla kroppsdelar

Lymfödem kan leda till svårighet att utföra dagliga aktiviteter. Svullnaden kan till exempel ge besvär med tyngd- och spänningskänsla, försämrad rörlighet, känselpåverkan och ibland smärta. Svullnaden kan även öka risken för rosfeber (erysipelas). Läs mer om Lymfödem på 1177.se 

Lymfterapi passar dig som har primära, medfödda lymfödem eller sekundära lymfödem, till exempel efter en operation eller en strålbehandling. 

Vi behandlar lymfödem enligt Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ). I behandlingen ingår manuellt lymfdränage, kompressionspumpbehandling, hudvård, bandagering, rörelseträning och utprovning av kompressionsstrumpa.

Ring oss på tel 08-791 14 96 så berättar vi mer om vår lymfterapibehandling.