Fysioterapi/Sjukgymnastik

För att ge fysioterapeuten/sjukgymnasten viktig information om hur behandlingen ska planeras, inleds det första besöket med att du får beskriva dina besvär och svara på frågor från fysioterapeut/sjukgymnasten. Därefter utförs en noggrann undersökning för att ge en komplett grund till vilken behandling som passar.

Efter undersökning och bedömning ger fysioterapeuten/sjukgymnasten förslag på ev. fortsatt behandling, egenträning mm. och ni sätter upp mål tillsammans. Du är den viktigaste faktorn och knutpunkten i behandlingsarbetet och måste själv vara aktiv och motiverad att tillsammans med en engagerad behandlare uppnå de mål om förändring och förbättring som ni gemensamt satt upp. Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på besvär och förlopp.

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster har fördjupade kunskaper inom ett flertal behandlingsmetoder såsom Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mckenzie), akupunktur, Kinesiotape, Medicinsk Träningsterapi och Basal Kroppskännedom. Vi kan hjälpa dig med t.ex:

 • Besvär från rörelse- och stödjeapparaten (muskler, leder och ligament)
 • Postoperativa/porttraumatiska patienter (ortopediska tex. frakturer, plastiker)
 • Artros
 • Fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • Idrottsskador
 • Psykosomatiska besvär
 • Rådgivning fysisk aktivitet
 • Stress och spänningsrelaterade besvär i axlar, nacke, och huvud (utan neurologiska symtom)
 • Utprovning, förskrivning och instruktion gällande ortoser och enklare gånghjälpmedel
 • Konditionstester t.ex. gångtest, cykeltest
 • Funktions- och aktivitetsbedömningar (FOA) inkl. TIPPA
 • Gravida - besvär från rygg och bäcken
 • Yrsel (utan neurologiska symtom) vid lägesyrsel (kristallsjuka), spännings- och åldersrelaterad yrsel samt allmän ostadighetskänsla
 • Neurologiska patienter.  

Behandlingen kan ske individuellt och/eller i grupp. Träning kan ske i vår träningshall eller med utformade övningar som du gör själv hemma. Undrar du över om fysioterapi/sjukgymnastik är lämpligt för just dina besvär så hör gärna av dig till vår reception så hjälper vi dig. Vi arbetar i förebyggande syfte för att nå en långsiktigt god hälsa oavsett ålder.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan kan själv ringa och beställa en tid. Vi gör vårt bästa för att du ska få en tid så fort som möjligt.