Hjälpmedel

Hjälpmedel är för många en viktig förutsättning för att kunna fungera i sin miljö, kunna vara aktiva och utföra dagliga aktiviteter självständigt samt kunna delta i samhällslivet. Hjälpmedelsutprovning är ofta en viktig del i en rehabiliteringsprocess.

Hjälpmedel provas ut och ordineras för att:

  • Underlätta vardagen
  • Förebygga nedsättning av funktion eller förmåga
  • Förbättra eller bevara funktion eller förmåga
  • Kompensera försämrad eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.

Landstingen beslutar om vilka regler som skall gälla för att ett hjälpmedel kan erhållas. I Västra Götaland finns en gemensam regelbok för hela regionen. Där kan man läsa vilka regler som gäller, vilka hjälpmedel man kan få, vem som får prova ut och ordinera, samt vem som har rätt till att erhålla ett visst hjälpmedel. Vissa hjälpmedel är tekniskt avancerade och kostsamma. Då måste man göra en särskild ansökan till ett hjälpmedelsråd. Det hjälper vi till med i så fall.

Alla hjälpmedel provas ut individuellt och det hjälpmedel du erhåller är ditt personliga, men du har det på lån. Det innebär att om du inte har behov av ett visst hjälpmedel, skall det lämnas tillbaka.