ReDO

Re-designing Daily Occupations

Vardagens aktiviteter påverkar hur vi mår. Har du svårt att få vardagen att fungera och upplever att du inte har någon balans i det du gör? Det kan exempelvis handla om stress- och om sömnproblematik som gör att du upplever ohälsa. Om du vill göra något åt din situation kan du få hjälp med det. I ReDO får du kartlägga och analysera din vardag för att därefter sätta upp dina egna förändringsmål och hitta strategier för att nå dit.