Sömnskola

Sömnskolan vänder sig till dig som har sömnsvårigheter dvs. till dig som har en eller flera av följande symtom; svårigheter att somna på kvällen, flertalet uppvaknanden per natt och/eller till dig som inte känner sig utvilad på morgonen. Sömnskolan kommer ge dig fördjupad kunskap om sömn samt egenbehandling för sömnsvårigheter.