Stresskola

Syftet med stresskolan är att delge dig kunskap om vad stress är, utveckla strategier för att hantera stress i vardagen, få kunskap om vilka behandlingsmetoder som är viktiga vid stress och praktiskt få prova dessa metoder.