Info

VI VANN! RättVisat har vunnit Vitalisstipendiet 2018! Läs här!

  

Varför heter det RättVisat- mitt digitala kommunikationspass?

Namnet är en ordlek:

1) rättvisa – delaktighet för alla

2) rätt visat – det handlar korrekt om personen som visar upp det

3) rätt visat – det är rätt person som visar upp det nämligen den som det handlar om

 

Välkommen till RättVisat - mitt digitala kommunikationspass

Personer med svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då en byter miljö och personal.

När du inte vet hur någon som du möter kommunicerar kan det leda till att du undviker kontakt på grund av rädsla och okunskap om personens kommunikationssätt. Det kan också göra att du antar saker som kanske inte stämmer. En del information kan även tappas bort på vägen.

Ett kommunikationspass kan hjälpa till att överbrygga detta genom att du där berättar hur du kommunicerar, hur du vill bli bemött, hur miljön behöver vara. Med Rättvisat - mitt digitala kommunikationspass, kan du spela in film, lägga till bild och text, till exempel på hur det låter när du säger ”nej”, hur du ser ut när du menar ”ja” och vilken skillnad det är mellan till exempel en spänning och en missnöjesyttring.

HÄR kan du se en film på vad vi menar! Och HÄR finns vi på Facebook!