Info

Träffa oss på Vitalismässan 23 maj! Klicka här!

 

Film om RättVisat 2.0. Klicka här

Välkommen till RättVisat - mitt digitala kommunikationspass

Illustration: Caroline Sellstone

RättVisat – mitt digitala kommunikationspass är till för den som har svårigheter med sin kommunikation och på så sätt behöver hjälp med att berätta för andra om t.ex. vem man är, hur man förstår information och hur kommunikation ska gå till. Personen får presentera sig själv på ett modernt och lättillgängligt sätt med hjälp av text, bild och film på sin telefon eller surfplatta.

Appen har ett tydligt fokus på ”brukarmakt”, vilket är centralt i den idéburna sektorns värld. RättVisat ökar möjligheten för personer med t.ex. funktionsnedsättning att medverka i att berätta om sig själva och på så sätt bli delaktiga i den information som delas om en eller att bli bemötta på ett korrekt sätt. Man kan dessutom dela information om sig själv i förväg till andra vilket kan underlätta för t.ex. en biståndsbedömare  att ställa frågor på ett korrekt sätt eller för en nyanställd att lära känna en person snabbare.

RättVisat är ett bra exempel på att den idéburna välfärden ligger väl till i den digitala utvecklingen. RättVisat har under året 2018 vunnit två prestigefulla priser: Vitalisstipendiet (användarnära innovationer för vård och omsorg) och ÅBIS-priset (Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare).

 

Facebook

Instagram