Info

RättVisat 2.0 finns att ladda hem!

 

 

Läs mer här: https://www.brackediakoni.se/rattvisat/nu-finns-rattvisat-20-att-ladda-hem-fran-appstore

Informationsblad att ladda hem finns om du klickar här! (ligger längst ner på sidan)

Välkommen till Bräcke diakonis app RättVisat - mitt digitala kommunikationspass

RättVisat är en app för kommunikation. Den fungerar för iPad och iPhone och kommer i framtiden också att finnas till Androidenheter.

Appen fungerar som en ställföreträdande presentation av dig om du har svårt att kommunicera själv.
Du får presentera dig, berätta vem du är och hur du förstår information, hur omgivningen måste vara,eller vad du nu vill berätta, och du gör det på ett modernt och lättillgängligt sätt.

Appen är lätt att uppdatera om något förändras. Du har alltid med dig en digital version av dig själv.

 

 

Efter provperiod så prenumererar du på appen, 79kr/mån eller 799 kr/år. Ännu ej förskrivningsbar men vi arbetar på det!

Följ oss på sociala medier!