Välkommen till RättVisat - mitt digitala kommunikationspass

RättVisat är en app för kommunikation. Den fungerar för iPad och iPhone och kommer i framtiden också att finnas till Androidenheter.

Appen fungerar som en ställföreträdande presentation av dig om du har svårt att kommunicera själv.
Du får presentera dig, berätta vem du är och hur du förstår information, hur omgivningen måste vara,eller vad du nu vill berätta, och du gör det på ett modernt och lättillgängligt sätt.

Appen är lätt att uppdatera om något förändras. Du har alltid med dig en digital version av dig själv.

 

 

Följ oss på sociala medier!