Kontakta oss

Alla supportärenden, feedback, frågor skickas till rattvisat@brackediakoni.se

Kontaktpersoner:
Johanna Björnhage
031- 50 27 56

Lina Bjarnegård Carlsson
031 - 50 26 11