Kontakta oss

Alla supportärenden, feedback, frågor skickas till rattvisat@brackediakoni.se

Kontaktperson:
Johanna Björnhage
031- 50 27 56