RättVisat - mitt digitala kommunikationspass

Om RättVisat

Se en film om vad RättVisat är:

https://youtu.be/z48k_iwY0Q0

 

Kommunikationspass är ett dokument i form av en liten bok eller pärm som ger information om en person och hens kommunikation.

Det finns självklart ett stort behov hos alla att kunna ge information om sig själv på ett snabbt, förståeligt och lättillgängligt sätt.
Ett kommunikationspass sparar tidsödande repetition för barn/ungdomar/vuxna, för föräldrar och andra närstående och minskar obehagliga och frustrerande situationer samt säkerställer att samma information ges till alla.
Det är ett tidskrävande arbete att ta fram ett kommunikationspass. Då det finns ett ”papperspass” är det tyvärr vanligt att det inte blir uppdaterat tillräckligt ofta utan att där står gammal information som gör att personen inte bemöts på rätt sätt.

Vi har utvecklat ett digitalt kommunikationspass, RättVisat. Att ha tillgång till ett sådant där det är lätt att lägga till och ta bort information, möjligheten att lägga in text, ljud, bild och film underlättar avsevärt vardagen för den enskilda personen och dem i hens omgivning.

Genom RättVisat kan personen alltid ha relevant information om sig själv med sig, som presenteras på ett modernt och lättillgängligt sätt. Att i ord helt kunna beskriva hur du svarar ja/nej, visar nöjdhet/missnöje, visar hur du vill något/inte vill något är ibland svårt eller omöjligt. Det går inte att skriva ner ljudyttringar eller tydligt beskriva med ord hur en spänning kontra en glädjeyttring ser ut om det endast skiljer sig på en liten punkt. 

Med hjälp av RättVisat skulle alla de personer som är runt den med kommunikationssvårigheter kunna ta del av samma information om förändringar som t.ex. nya kommunikationssätt och händelser som påverkar personen. Härigenom skulle du undvika missförstånd och att saker och ting missas. Kravet på föräldrar/kontaktpersoner att berätta för alla de olika personer som hen träffar för att ge dem samma information skulle undanröjas, vilket med tanke på deras ofta pressade situation skulle underlättar betydligt för dem.
Dessutom flyttar vi eller till och med flyttar vi tillbaka kunskapen om en person till den det gäller. Du blir bärare av din egen kommunikation om dig själv. Det är du som visar din omgivning vem du är, hur du behöver ha det för att förstå och visar hur din kommunikation fungerar. Du blir självständig, du blir delaktig. 

RättVisat har tagits fram med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden.

 

Varför heter det RättVisat- mitt digitala kommunikationspass?

Namnet är en ordlek:

1) rättvisa – delaktighet för alla

2) rätt visat – det handlar korrekt om personen som visar upp det

3) rätt visat – det är rätt person som visar upp det nämligen den som det handlar om                                                                                    

Nyheter


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sbd/domains/brackediakoni.se/www/includes/common.inc:2780) in /home/sbd/domains/brackediakoni.se/www/includes/bootstrap.inc on line 1486

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sbd/domains/brackediakoni.se/www/includes/common.inc:2780) in /home/sbd/domains/brackediakoni.se/www/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sbd/domains/brackediakoni.se/www/includes/common.inc:2780) in /home/sbd/domains/brackediakoni.se/www/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sbd/domains/brackediakoni.se/www/includes/common.inc:2780) in /home/sbd/domains/brackediakoni.se/www/includes/bootstrap.inc on line 1490
Om RättVisat | Bräcke diakoni

Fel

Statusmeddelande

Created three snippet files based on configuration.
Webbplatsen stötte på ett oväntat fel. Var vänlig försök igen senare.