RättVisat är Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare 2018

RättVisat har vunnit ännu ett pris, ÅBIS-priset som delas ut av Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg i Sverige. 
ÅBIS står för Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare och juryns motivering lyder:

Appen RättVisat – mitt digitala kommunikationspass ger barn och unga med funktionsvariation ett nytt sätt att kommunicera om sig själva.

Med hjälp av RättVisat kan användaren själv, familj och assistenter fotografera, spela in videoklipp och förklara vem användaren är och hur hen kommunicerar.
Smidigt och lättillgängligt att visa för till exempel ny personal på boende och i skola.

Årets bästa samhällsförbättrare 2018 ökar möjligheten för barn och unga med funktionsvariation att bli medskapare i sin egen omsorg.
Skaparna av denna innovation har sökt en enkel och lättillgänglig lösning. Målgruppen är barn som har unika sätt att utrycka sin vilja och åsikter, och innovationen hjälper barnen att göra den viljan begriplig för fler. Genom användningen av en app på en läsplatta ökar barnets möjlighet att få makt över sitt eget liv. Personerna bakom appen har utvecklat en idéburen innovation som har potential att spridas till många.

Priset går till Bräcke diakonis arbete med ”RättVisat – mitt digitala kommunikationspass”.

Appen har ett tydligt fokus på brukarmakt, vilket är centralt i den idéburna sektorns värld. RättVisat ökar möjligheten för personer med funktionsvariationer att medverka i att berätta om sig själva. Målsättningen med appen är att den ska nå så många som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Appen RättVisat är ett bra exempel på att den idéburna välfärden ligger väl till i den digitala utvecklingen. Och Bräcke diakoni visar på detta vis att verksamheten ligger i digital framkant.

Projektet drivs av Bräcke diakoni med stöd från Arvsfonden.

 

Vi är mycket glada och stolta över detta pris. Läs mer på Famnas hemsida.

Bifogade filer