Utbildning, föreläsning, workshop

Om ni vill lära er mer om RättVisat - mitt digitala kommunikationspass så kommer vi gärna ut och föreläser eller har en workshop. Det kan vara på ett APT, planeringsdag, föräldramöte mm

Upplägg och kostnad beror på antal deltagare och vilken typ av utbildning ni vill ha.

Kontakta Johanna Björnhage för att få mer information och en offert.

johanna.bjornhage@brackediakoni.se

031-50 27 56