Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Arbetsterapi

Är ditt hem och din vardag anpassade för vem du är och vad du klarar av? Med hjälp av våra arbetsterapeuter kan du använda hela din kapacitet.

Vårt uppdrag handlar mycket om att tillsammans med dig kartlägga, förebygga, förbättra eller kompensera en nedsatt förmåga. Vi vill såklart också inspirera och motivera dig till framsteg och utveckling.  

En arbetsterapeut kan hjälpa dig som har en skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning som gör att du har svårt att klara vardagliga aktiviteter. Om du inte kan ta dig till mottagningen, erbjuder vi rehab på plats i ditt eget hem.  

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig  

  • Att träna upp vissa funktioner och förmågor 
  • Att prova ut, förskriva och öva på att använda hjälpmedel 
  • Att bedöma boendemiljö och skriva intyg för bostadsanpassning
  • Med handrehabilitering och paraffinbehandling vid t ex frakturer, artros, besvär eller skador med senor, leder och nerver
  • Att tillverka och prova ut handortoser 
  • Med stressrelaterade besvär och sömnproblematik 
  • Kartlägga och stötta kring struktur i vardagen

Så går ett besök till 

Först gör vi en individuell bedömning/kartläggning av din funktion/förmågor, du är den viktigaste faktorn och knutpunkten i behandlingsarbetet. Vi planerar behandlingen gemensamt med dig. Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på besvär, förlopp och din målsättning. 

Ring oss på tel 0322-280 200 för att boka tid till en av våra arbetsterapeuter!