Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Träning och fysisk aktivitet kan användas både förebyggande och behandlande vid ett flertal fysiska och psykiska sjukdomstillstånd. FaR innebär att du får ett recept på en rörelseaktivitet som passar dig. Det kan till exempel vara yoga, gymträning, promenader, dans eller simning.

FaR innebär att en förskrivare, hos oss en arbetsterapeut eller fysioteraput, ordinerar dig träning, fysisk aktivitet, som medicinsk behandling istället för (eller i kombination med) läkemedel eller annan behandling.  

Det funkar

Det finns vetenskapligt belägg för att fysisk aktivitet har effekt vid:  

  • Artros  
  • Astma  
  • Depression  
  • Diabetes typ 1 och 2  
  • Högt blodtryck  
  • KOL  
  • Migrän  
  • Ångest  
  • Övervikt och fetma  

 Är du intresserad av att få hjälp med fysisk aktivitet på recept? Ring oss på 0322-280 200 för att boka en tid.