Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Arbetsterapi

Våra arbetsterapeuter finns till för dig som har en skada eller sjukdom och har svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter.

Våra insatser handlar främst om att, tillsammans med dig, kartlägga, förebygga, förbättra eller kompensera en nedsatt förmåga. Vi kan och vill inspirera och motivera dig till framsteg och utveckling. Om du inte kan ta dig till mottagningen, erbjuder vi hembesök.

Vi kan hjälpa dig

 • som har besvär från hand eller armbåge
 • som har behov av handträning
 • som har behov av hand, finger alt. armbågsortos
 • som har behov av att låna hjälpmedel - läs mer om hjälpmedel
 • med att bedöma boendemiljö och vid behov skriva intyg för bostadsanpassning. Läs mer om bostadsanpassning (länk).  
 • som har behov av vardagsergonomi och förflyttningsteknik i din vardag.
 • som har stressrelaterade besvär, t.ex. via ReDO Vardagsrevidering  (ReDO - Redesigning Daily Occupations
 • som har sömnproblematik, t.ex. via sömnskola.
 • som behöver bedömning av ADL (aktiviteter i dagliga livet) (ej som underlag för personlig assistans)
 • att bedöma aktivitetsförmåga, t.ex. funktions- och aktivitetsbedömning efter remiss från din  läkare
 • att utreda misstänkt demens efter remiss från din läkare
 • med samordnad vårdplanering/samordnad individuell plan 

Vi kan också medverka i möten och kontakter med kommun, hemtjänst och vårdcentral. Slå oss en signal på nummer 0515-433 21 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Så går ett besök till

Vi gör först en individuell bedömning/kartläggning av din funktion/förmågor. Du är den viktigaste faktorn i behandlingsarbetet och måste själv vara aktiv och motiverad att tillsammans med en engagerad behandlare uppnå de mål om förändring och förbättring som ni tillsammans satt upp. Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på besvär, förlopp och din målsättning.

Ring oss på tel 0515-433 21 för att boka tid till en av våra arbetsterapeuter. Du kan också boka tid direkt via webben (länk).