Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Träning och fysisk aktivitet kan användas både förebyggande och behandlande vid ett flertal fysiska och psykiska sjukdomstillstånd. FaR innebär att du får ett recept på en rörelseaktivitet som passar dig. Det kan till exempel vara yoga, gymträning, promenader, dans eller simning.

En fysioterapeut, ordinerar dig träning, fysisk aktivitet, som medicinsk behandling istället för (eller i kombination med) läkemedel eller annan behandling. Många gym och träningsanläggningar erbjuder rabatterat pris för dig som har FaR. 

Så går det till

Fysioterapeuten tar tillsammans med dig fram ett träningsprogram där det står vad du skall träna, hur ofta och hur länge. Du tränar under en angiven period och träffar sedan din fysioterapeut på ett återbesök och utvärderar träningens effekt. 

Det fungerar

Det finns vetenskapligt belägg för att fysisk aktivitet har effekt vid bland annat: 

  • Artros 
  • Astma 
  • Depression 
  • Diabetes typ 1 och 2 
  • Högt blodtryck 
  • KOL 
  • Migrän 
  • Ångest 
  • Övervikt och fetma 

 Ring oss på 0515-433 21 för att boka tid. Du kan också boka tid direkt via webben (länk).