Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Rätt hjälpmedel gör livet lättare

Vi kan hjälpa dig att prova ut hjälpmedel som underlättar din vardag och ökar din självständighet. Det kan handla om en toalettförhöjning och duschpall för att klara toalettbesök och hygien på egen hand. Det kan vara rullstol och förhöjningshjälpmedel för att underlätta förflyttningar.

Behöver du ytterligare stöd och anpassning såsom att ta bort trösklar eller installera en automatisk dörröppnare, kan vi skriva intyg för bostadsanpassning. 

Landstingen beslutar om vilka regler som skall gälla för du ska få tillgång till hjälpmedel. I Västra Götaland finns en gemensam regelbok (länk) för hela regionen. Där kan man läsa vilka regler som gäller, vem som får prova ut och ordinera hjälpmedel, samt vem som har rätt till att erhålla ett visst hjälpmedel. 

Alla hjälpmedel provas ut individuellt och det hjälpmedel du erhåller är ditt personliga, men du har det på lån. Det innebär att om du inte har behov av ett visst hjälpmedel ska det lämnas tillbaka då behov upphört. 

Vissa hjälpmedel är tekniskt avancerade och kostsamma. Då måste man göra en särskild ansökan till ett hjälpmedelsråd. Det hjälper vi gärna till med.

Bostadsanpassning

Behöver du anpassning av din bostad som till exempel ta bort trösklar eller badkar, gör vi ett hembesök hos dig och kan om vi bedömer att behov finns, skriva intyg som krävs för bostadsanpassning. Reglerna för bostadsanpassning styrs av Lagen om bostadsanpassningsbidrag (länk)

Ring oss på nummer 0515-433 21 för att boka en tid till en av våra arbetsterapeuter.