Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Lymfterapi

Till våra duktiga lymfterapeuter kan du som blivit diagnosticerad med lymfödem vända dig.

Lymfterapeuterna kan hjälpa dig att minska eller förebygga försämring i ditt lymfödem genom ökad kunskap, information kring egenvård och regelbunden utprovning av den viktiga kompressionen.

Innan besöket behöver vi en remiss med diagnos och ordination för kompression. Läkare fyller i en målstyrd remiss för ödemterapi och skickar den till oss.