Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Ultraljudsundersökning

Med ultraljud kan vi med högre säkerhet ställa rätt diagnos och ge ett bra underlag till vilken behandling som är lämplig för just dig.

Vi använder ultraljud som komplement till den kliniska undersökningen. Det är alltid upp till vårdgivaren under det aktuella besöket att avgöra om det är aktuellt med en ultraljudsundersökning. Förutsättningen är alltså att det redan finns en bedömning, remiss eller frågeställning från din läkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Med hjälp av ultraljudsundersökning kan man bedöma mjukdelar inne i kroppen och identifiera olika typer av skador. Efter en första bedömning av din läkare, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut finns det möjlighet att komplettera din utredning med ett ultraljud. Då kan vi kan vi med högre säkerhet ställa rätt diagnos och ordinera rätt behandlig. 

Observera att vi inte genomför ultraljudsundersökningar rutinmässigt. Du kan inte själv boka tid för denna undersökning.