Vi söker undersköterskor för timanställning!

Under samma tak som Bräcke diakoni bedriver Primärvårdsrehab finns även Rehabcenter Mösseberg. Där arbetar vi bland annat med rehabilitering efter cancer, vid lymfödem och reumatisk sjukdom.

Vi söker nu undersköterskor till inringning som är med i den dagliga omvårdnaden av våra inneliggande gäster vilket kan vara daglig hygien, promenader, samvaro samt leda vissa aktiviteter.

För mer information kontakta Anki H Karlberg, tfn 0515-600 807.

Rehabcenter Mössebergs hemsida: 
http://www.brackediakoni.se/mosseberg