Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Akupunktur mot spädbarnskolik

Ändlösa nätter med skrik och gråt. Har ditt barn kolik? Då kan akupunktur vara lösningen.

Ungefär 10-20 procent av alla barn drabbas av spädbarnskolik. Kolik debuterar då barnet är 2-6 veckor och kan hålla i tills barnet är 3-5 månader. Vi kan behandla konstaterad spädbarnskolik på remiss från BVC-Läkare. Själva behandlingen går ut på att en tunn (0,2 mm) och steril nål sticks in ytligt i en punkt mellan tummen och pekfingret på ditt barn. Nålen stimuleras genom att man försiktigt skruvar på den och sedan sitter den kvar ett fåtal sekunder innan den dras ut. Behandlingen upprepas 5-6 dagar i följd.  

Innan behandlingen får du fylla i ett formulär där du svarar på frågor om ditt barn. Samma formulär används sedan för att utvärdera behandlingens effekt efter sista behandlingen. 

Kostnadsfritt men remiss krävs

Behandlingen är kostnadsfri men kräver remiss från BVC-läkare då det är viktigt att barnet har en korrekt diagnos. Om du har en önskan om att ditt barn ska behandlas med akupunktur, ta kontakt med din BVC och be om en remiss till oss på Primärvårdsrehab Mölndal/Lindome