Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Andningsvård

Lider du av Astma, KOL, slemproblematik från luftvägarna och önskar hjälp med inhalationsteknik eller specifik andningsträning? Hos oss kan du få fysisk träning anpassad utifrån dina andningsbesvär.

På Primärvårdsrehab Mölndal/Lindome har vi fysioterapeutisk specialkompetens inom området andningsvård och erbjuder rådgivning och stöd i andningstekniker.

Vi hjälper även barn och ungdomar med andningsbekymmer såsom ansträngningsutlösta besvär, slemproblematik, nedsatt hostkraft, önskemål om hjälp med träning av andningsmuskulatur eller utprovning av andningshjälpmedel.

Kontakta oss på 031-350 11 11 om du vill boka tid eller höra mer om hur vi kan hjälpa dig.