Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Arbetsterapi

Har du svårt att få vardagen att funka? Våra arbetsterapeuter kan hjälpa dig utifrån just dina förutsättningar och behov.

En arbetsterapeut kan hjälpa dig som har en skada, sjukdom eller funktionsvariation som gör att du har svårt att klara vardagliga aktiviteter. Tillsammans kartlägger vi förmågor och svårigheter för att kunna förebygga, förbättra eller kompensera en eventuell nedsatt förmåga.  

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med 

  • handrehabilitering
  • att bedöma boendemiljö och skriva intyg för bostadsanpassning
  • att prova ut, förskriva och öva på att använda hjälpmedel
  • träning i aktivitet
  • stressrelaterade besvär

 Så går ett besök till 

Först gör vi en individuell bedömning/kartläggning av din funktion/förmågor. Du är den viktigaste faktorn och knutpunkten i behandlingsarbetet och måste själv vara aktiv och motiverad att tillsammans med oss uppnå de mål om förändring och förbättring som ni gemensamt satt upp. Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på besvär, förlopp och din målsättning. 

Ring oss på tel 031-350 11 11 för att boka tid till en av våra arbetsterapeuter. Du kan också boka tid direkt via webben (länk).