Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Har du ont i rygg, knä, höft, fot eller axlar? Våra fysioterapeuter kan hjälpa dig! Vi tar också emot dig som har graviditetsrelaterade besvär, yrsel eller långvarig smärta med mera. Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

En fysioterapeut* har gedigen kunskap om hela kroppen, det vi brukar kalla rörelseapparaten. Tillsammans försöker vi hitta orsaken till dina problem och, såklart, en lösning för att försöka komma till rätta med besvären. Vad du behöver för behandling beror på dina problem och din livssituation.

En fysioterapeut eller sjukgymnast* tar emot dig som har smärta eller stelhet i rygg, nacke, axlar, armbågar, höfter, knän eller fötter. Du kan också få hjälp om du har besvär med stress, sömn och långvarig smärta.

Så går det till

För att våra fysioterapeuter ska kunna ge dig rätt behandling får du på ett första besök beskriva dina besvär, svara på frågor och genomgå en undersökning.

När vi fått en bild av dina besvär och din livssituation får du förslag på fortsatt behandling. Det kan vara egenträning eller andra behandlingsformer. Målen för träningen sätter du och fysioterapeuten/sjukgymnasten upp tillsammans. Behandlingen kan ske individuellt och/eller i grupp. Du tränar i vår träningshall eller med utformade övningar som du gör själv hemma.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan kan själv ringa och boka en tid. Vi gör vårt bästa för att du ska få en tid så fort som möjligt. 

Din motivation är viktig

Det är viktigt att komma ihåg att du är den viktigaste faktorn och knutpunkten i behandlingsarbetet. För att behandlingen ska fungera optimalt måste du själv vara aktiv och motiverad för att uppnå de mål om förändring och förbättring som ni gemensamt satt upp. Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på besvär och förlopp. Vi finns alltid tillhands för att motivera och stötta dig.

Vad vi kan

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster kan hjälpa dig med bland annat

  • Idrotts- och motionsskador
  • Smärta i rygg, nacke, axlar, armbågar, höfter, knän eller fötter
  • Yrsel och balansproblem 
  • Fysisk aktivitet på recept (FaR) och rådgivning kring fysisk aktivitet 
  • Huvudvärk och migrän
  • Neurologiska nedsättningar
  • Graviditetsrelaterade besvär
  • Akupunktur vid spädbarnskolik (remiss krävs)
  • Andningsbesvär

Vi har fördjupad kunskap inom flera olika behandlingsmetoder:

Vi kan också erbjuda ultraljudsundersökning.

Undrar du om fysioterapi är lämplig för just dina besvär? Hör av dig till oss på tel 031-350 11 11 så guidar vi dig rätt! Du kan också boka tid direkt via webben. 

*Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut den nya yrkestiteln för sjukgymnaster, oavsett titel har personen samma grundläggande kunskap.