Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Neurovårdsteam

Har du drabbats av neurologisk sjukdom eller skada det senaste året? Då är du välkommen till vårt neurovårdtseam!

I teamet jobbar sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped tillsammans för att hjälpa dig med t ex stroke, multipel skleros, Parkinsons sjukdom eller ryggmärgsskada att träna utifrån individuella mål så att du ska kunna klara dig i din vardag och ditt (eventuella) arbete. Träningen anpassas givetvis efter dig och dina förmågor.

Är du nyfiken på hur vi arbetar i neurovårdsteamet? Ring oss på 031-350 11 11 så berättar vi mer.