Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Rätt hjälpmedel för dig

Vi kan hjälpa dig att prova ut hjälpmedel som underlättar din vardag och ökar din självständighet.

Vi kan hjälpa dig att prova ut hjälpmedel som underlättar din vardag och bidrar till att du blir mer självständig. Det kan vara en rullstol, en käpp eller en rollator för att klara balansen. Eller toalettstolsförhöjare, duschstol och anpassad säng för att förenkla det dagliga livet.

Behöver du ytterligare stöd och anpassning såsom att ta bort trösklar eller installera en automatisk dörröppnare, kan vi skriva intyg för bostadsanpassning.

Har du rätt till hjälpmedel?

Landstingen beslutar om vilka regler som skall gälla för att du ska få tillgång till hjälpmedel. Du kan inte kräva att få ett visst hjälpmedel men vi hjälper gärna till att göra en bedömning. 

Alla hjälpmedel provas ut individuellt och det hjälpmedel du erhåller är ditt personliga, men du har det på lån. Det innebär att om du inte längre har behov av ett visst hjälpmedel, skall det lämnas tillbaka.

Vissa hjälpmedel är tekniskt avancerade och kostsamma. Då måste man göra en särskild ansökan till ett hjälpmedelsråd. Det kan vi hjälpa till med.

Ring oss på 031-350 11 11 för att boka en tid till en av våra duktiga arbetsterapeuter eller boka tid direkt på webben (länk)

 

Lämna tillbaka ditt hjälpmedel

Om du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska du lämna tillbaka det. Retur av hjälpmedel sker antingen på Hjälpmedelscentralen, Idrottsvägen 10 i Mölndal eller hos oss på mottagningen. Vill du lämna tillbaka ditt hjälpmedel hos oss hittar du information om hur du ska gå till väga på ett bord till vänster i vår entré. Du behöver inte boka tid.