Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Arbetsterapi

Våra arbetsterapeuter tar emot för dig som har en skada, handproblematik, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning som gör det svårt att klara dagliga aktiviteter. Vi kan också hjälpa dig att prova ut och öva på att använda hjälpmedel.

Våra insatser handlar främst om att, tillsammans med dig, kartlägga, förebygga, förbättra eller kompensera en nedsatt förmåga. Vi kan och vill inspirera och motivera dig till framsteg och utveckling.

En arbetsterapeut kan hjälpa dig som har en skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning som gör att du har svårt att klara vardagliga aktiviteter. Om du inte kan ta dig till mottagningen, erbjuder vi rehab på plats i ditt eget hem.

Vi kan hjälpa dig med

 • Att träna upp vissa funktioner och förmågor
 • Besvär från hand, underarm eller ambåge
 • Att tillverka och prova ut ortoser
 • Att prova ut, förskriva och öva på att använda hjälpmedel. Läs mer om hjälpmedel (länk)
 • Stressrelaterade besvär och sömnproblematik
 • ReDO Vardagsrevidering - när rutiner brister (ReDO - Redesigning Daily Occupations) Läs mer under skolor och grupper (länk)
 • Bedöma boendemiljö och skriva intyg för bostadsanpassning och färdtjänst
 • Bedömning av ADL (aktiviteter i dagliga livet) och aktivitetsförmåga (fysiska, psykiska och kognitiva funktioner)
 • Hemrehab
 • Att utreda misstänkt demens
 • Graviditetsbesvär i fingrar eller händer t ex stickningar/domningar
 • Vardagsergonomi och förflyttningsteknik
 • Samordnad vårdplanering/samordnad individuell plan
 • Parafinbad

En arbetsterapeut kan hjälpa dig att träna upp vissa funktioner och förmågor.