Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Fysioterapi/sjukgymnastik

Har du ont i din rygg, dina knän, höfter, fötter eller axlar? Vi hjälpa dig att ta reda på vad som orsakar smärtan. Och hjälpa dig att bli av med eller hantera den. Vi tar också emot dig som har besvär med stress, sömn eller långvarig smärta. Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

En fysioterapeut* har gedigen kunskap om hela kroppen, det vi brukar kalla rörelseapparaten. Tillsammans försöker vi hitta orsaken till dina problem och, såklart, en lösning för att komma till rätta med besvären. Vad du behöver för behandling beror på dina problem och din livssituation.   

En fysioterapeut eller sjukgymnast* tar emot dig som har smärta eller stelhet i rygg, nacke, axlar, höfter, knän eller andra leder. Du kan också få hjälp om du har besvär med stress, sömn och långvarig smärta.

Så går ett besök till

För att vi ska ge dig rätt behandling får du på ett första besök beskriva dina besvär, svara på frågor och genomgå en undersökning.

När vi fått en bild av dina besvär och din livssituation får du förslag på fortsatt behandling. Det kan vara egenträning eller andra behandlingsformer. Målen för träningen sätter du och fysioterapeuten/sjukgymnasten upp tillsammans.

Behandlingen kan ske individuellt och/eller i grupp. Du tränar i vår träningshall eller med utformade övningar som du gör själv hemma.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan kan själv ringa och beställa en tid. Vi gör vårt bästa för att du ska få en tid så fort som möjligt.

Motivation är nyckeln

Det är viktigt att komma ihåg att du är den viktigaste faktorn och knutpunkten i behandlingsarbetet. För att behandlingen ska fungera optimalt måste du själv vara aktiv och motiverad uppnå de mål om förändring och förbättring som ni gemensamt satt upp. Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på besvär och förlopp. Vi finns alltid tillhands för att motivera och stötta dig.

Vad vi kan

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster kan hjälpa dig med

 • Idrotts- och motions- och muskelskador 
 • Undersökning och behandling av generell led- och muskelvärk och smärta i rygg, knän, höft, fötter och axlar. 
 • Rådgivning kring fysisk aktivitet och Fysisk aktivitet på recept (FaR) 
 • Psykosomatiska besvär
 • Huvudvärk och migrän, stress och spänningsrelaterade besvär i axlar, nacke, och huvud (utan neurologiska symtom)
 • Konditionstester (gångtest, cykeltest)
 • Utprovning, förskrivning och instruktion av ortoser och enklare gånghjälpmedel
 • Funktions- och aktivitetsbedömningar (FOA) inkl. TIPPA
 • Graviditetsbesvär från rygg och bäcken 
 • Yrsel och balansproblem (utan neurologiska symtom) t ex kristallsjuka, spännings- och åldersrelaterad yrsel och allmän ostadighetskänsla 
 • Neurologiska diagnoser
 • Anpassad träning och vardagsaktivitet för dig som nyligen opererats, har hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, KOL, högt blodtryck eller en stillasittande livsstil. 
 • Artrosskola (BOA) Läs mer under skolor och grupper (länk)

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster har fördjupade kunskaper inom ett flertal behandlingsmetoder såsom Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mckenzie), akupunktur, Kinesiotape, Medicinsk Träningsterapi och Basal Kroppskännedom. 

Undrar du om fysioterapi är lämplig för just dina besvär? Hör av dig till oss på tel 0511-700 140 så guidar vi dig rätt! Du kan också boka tid direkt via webben (länk).

 *Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut den nya yrkestiteln för sjukgymnaster, oavsett titel har personen samma grundläggande kunskap.