Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Hembesök

Behöver du hjälp av en arbetsterapeut men har svårt att ta dig till vår mottagning? Inga problem, vi kan hjälpa dig på plats i ditt eget hem!

Kanske ska du snart genomgå en operation som kräver rehabilitering, har svårt med balansen eller ett nedsatt allmäntillstånd? Det spelar ingen varför du har svårt att ta dig till vår mottagning, vi kommer gärna hem till dig för enstaka besök. 

Hemrehabilitering passar dig som har svårighet att ta dig ut och behöver rehabilitering i hemmet under en kortare tid. Du kan till exempel ha genomgått en operation, vara i behov av hjälpmedel eller stöttning för att komma igång efter en inaktiv period.  

Vi kan hjälpa dig med  

  • Rehabträning - före och efter en operation, hjärtinfarkt eller fraktur 
  • Vardagsträning och förflyttningsträning - för att hjälpa dig att klara av livet hemma, varje dag 
  • Intyg vid bostadsanpassning - till exempel bortagning av trösklar eller installation av automatiska dörröppnare 
  • Hjälpmedel - förskrivning, utprovning och träning för att använda dina hjälpmedel på bästa sätt 
  • Råd kring kost, anpassad träning och vardagsaktivitet - särskilt anpassat för dig med hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, KOL, högt blodtryck eller en stillasittande livsstil 

Vi kan också medverka i möten och kontakter med kommun, hemtjänst och vårdcentral. Slå oss en signal på nummer 0511-700 140 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.