Med anledning av covid-19: Det är viktigt att du avbokar ditt besök om du uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Tillhör du en riskgrupp kan vi erbjuda dig alternativ till besök på mottagningen såsom telefon-, digitalt- eller hembesök. För att undvika trängsel i våra lokaler ber vi anhöriga, om möjligt, undvika att följa med på besöket. Tack för visad förståelse.

Träning i varmvattenbassäng

Skonsamt, effektivt och välgörande för själen. Att träna i varmvattenbassäng har många fördelar.

Bassängträning gör det möjligt för dig att träna på ett avlastat sätt, eftersom vattnets bärkraft verkar avlastande på kroppen. Det är lättare att förflytta sig i vatten än på land, rörelser kräver mindre muskelarbete och lederna avlastas. Vattenmotståndet kan i sin tur ha liknande funktion som ett träningsredskap. Bassängträningen kan också vara ett mjukare sätt att påbörja en träning som sedan kan göras tyngre.  

För att delta behöver du först boka en bedömning hos fysioterapeut/sjukgymnast på vår mottagning för att se om bassängträning är rätt träningsform för dig. Ring oss på 0511-700 140 eller boka tid direkt på webben (länk)